Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Stäng ner Stockholmsprogrammet

I juli läggs EU:s nya “Femårsprogram för inrikes- och rättsliga frågor” fram, som kommer att slutgiltigt antas i december. Efter Tammerfors 1999 och Haag 2004 ska ett nytt “femårsprogram” för den europeiska inrikespolitiken beslutas under svenskt EU-ordförandeskap (ett gigantiskt kliv för det europeiska säkerhetssamarbetet). Medan de riktlinjer som togs fram under Haagprogrammet har ratificerats av […]