Slut upp i demonstration mot EU:s ökade kontroll, övervakning och militarism

För inre och yttre frihet!
Stoppa Stockholmsprogrammet!

15 Juli kl 17.00
Samling på Södermalms torg.
Avmarsch mot Medborgarplatsen där det kommer bli tal och musik.

Vi vägrar att bara se på när EU satsar allt mer på att bygga ett
övervakningssamhälle, reser allt högre murar kring Europa och urholkar
asylrätten. När det framväxande överstatliga EU genomsyras av en allt
mer rasistisk och militaristisk politik.

I sommar äger ett informellt EU-toppmöte i Stockholm rum, där säkerhets-
och migrationsfrågor finns på dagordningen. De säger att det handlar om
inre och yttre säkerhet och att vi i EU måste skydda oss mot organiserad
brottslighet, knark, sexhandel och de otaliga "illegala invandrarna som
vill söka sin lycka i EU". Man vill att migrationen till EU ska anpassa
efter medlemsstaternas behov. Det är företag och arbetsköpares frihet
att handplocka de personer de tror sig tjäna mest pengar på De pratar om
rörelsefrihet, men det är i inte människors frihet det handlar om. Det
är friheten för EU länderna upprätta speciella flyktingläger utanför
Europas gränser för att där kunna välja ut de flyktingar man vill ha,
för att slippa gamla, sjuka eller traumatiserade personer. Framför oss
har vi en migrationspolitik präglad av kontroll, rasism och
kapitalistiska intressen. Asylrätten urholkas och människor som flyr
till Europa ses som farliga.

Det finns en anledning till att EU:s toppmöten numera är informella. och
det finns en anledning till att man med näbbar och klor försöker hålla
säkerhetsfrågorna och migrationsfrågorna så långt ifrån varandra som
möjligt i debatten, men tätt ihop i besluten. Det handlar inte om ett
oskyldigt möte där man försöker skapa förbättringar av
migrationspolitiken, utan snarare om ett förstärkande av en orättvis
värlsordning. Man förstärker en känsla av "vi" och "dom". Människor
från de delar av världen som hålls fast i fattigdom genom orättvisa
handelsavtal och skuldbördor ska stänga ute till varje pris. De reser
murar kring det befintliga fortet EU och hoppas på att vi inte kommer
märka vad som sker innan det är försent. Men vi ser. Aktion mot
deportation vägrar acceptera EU:s rasistiska och marknadsanpassade
flyktingpolitik. Vi kommer inte låta dem genomdriva den i fred!

Source: http://www.stoppastockholm.se/index.php?title=Demonstrationen_i_Stockholm_den_15_Juli_2009