Stockholmsprogrammet – ett ambitiöst program för frihet, säkerhet och rättvisa?

En ny femårsplan för arbetet inom området för frihet, säkerhet och rättvisa
förväntas tas fram under det svenska ordförandeskapet. Denna nya plan
kommer att benämnas Stockholmsprogrammet. Osäkerheten om
Lissabonfördragets ikraftträdande, den kommande folkomröstningen i
Irland och den ekonomiska krisen är några faktorer som kan leda till
att Stockholmsprogrammet inte blir lika ambitiöst som vissa kanske hade
hoppats på. 

Download Stockholmsprogrammet – ett ambitiöst program för frihet, säkerhet och rättvisa? (pdf, 129.25 kB)