Archives by date

You are browsing the site archives by date.

EDPS Hustinx nimmt Stellung zum Stockholmer Programm

Der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDPS) Peter Hustinx hat eine Stellungnahme zum Stockholmer Programm der EU veröffentlicht, wie ORF Futurezone berichtet. Das Stockholmer Programm legt die wichtigsten Entwicklungslinien der EU-Innen- und Justizpolitik für die nächsten fünf Jahre fest. Hustinx Fazit ist ernüchternd: "Die Gesellschaft bewegt sich in Richtung Überwachungsgesellschaft, in der jede Transaktion und fast jede Bewegung […]

Amnesty International Recommendation to Swedish Presidency of the EU

In this document, AI presents specific recommendations to the Swedish Presidency on a range of pressing human rights issues on which Sweden is uniquely placed to effect change. These include ensuring the adoption of the new anti-discrimination directive, taking decisive steps towards the proper implementation of the EU Guidelines on Torture, utilizing the window of […]

The Stockholm Programme – Justice and Migration

A new five year programme on legal cooperation within the EU will be high on the agenda during the Swedish EU presidency. The programme covers a wide span of collaborations including how to deal with inter-European criminals and with asylum seekers.   The current Hague Programme started in autumn 2004 and will run out by […]

Stockholm Programm: Überwachung und Kontrolle

Matthias Monroy Der neue Fünfjahresplan europäischer Innenpolitik mutiert zur "Strategie der inneren Sicherheit" für die EU In zwei Wochen wollen die Innenminister der EU ihren Entwurf für das "Stockholm Programm" vorlegen ("Quantensprünge" europäischer Sicherheitszusammenarbeit, Kritik am "Stockholm Programm"). Anfang Dezember will der Ministerrat der EU das Dokument endgültig verabschieden. Aufbauend auf dem "Prinzip der Verfügbarkeit" […]

Slut upp i demonstration mot EU:s ökade kontroll, övervakning och militarism

För inre och yttre frihet! Stoppa Stockholmsprogrammet! 15 Juli kl 17.00 Samling på Södermalms torg. Avmarsch mot Medborgarplatsen där det kommer bli tal och musik. Vi vägrar att bara se på när EU satsar allt mer på att bygga ett övervakningssamhälle, reser allt högre murar kring Europa och urholkar asylrätten. När det framväxande överstatliga EU […]

Stockholmsprogrammet – ett ambitiöst program för frihet, säkerhet och rättvisa?

En ny femårsplan för arbetet inom området för frihet, säkerhet och rättvisa förväntas tas fram under det svenska ordförandeskapet. Denna nya plan kommer att benämnas Stockholmsprogrammet. Osäkerheten om Lissabonfördragets ikraftträdande, den kommande folkomröstningen i Irland och den ekonomiska krisen är några faktorer som kan leda till att Stockholmsprogrammet inte blir lika ambitiöst som vissa kanske […]

Stockholmsprogrammet – ännu en integritetskränkare

EU har aldrig varit bra på frågor som rör integritet och beslutar hela tiden om fler integritetskränkare. Nu kommer det ännu en – det näst intill okända Stockholmsprogrammet som är EU-kommissionens slutgiltiga förslag om riktlinjer för närmare polissamarbeten, gränskontroll, internet, straffrätt, civilrätt och visumregler. Men vad kommer det innebära för integriteten? Hur stor övervakning och […]

Stockholmsprogrammet

Var femte år uppdateras EU sin femårsplan för polis- och tullsamarbete, räddningstjänst, straffrättsligt och civilrättsligt samarbete, asyl, migration och viseringspolitik. Tampereprogrammet (2004-2004) följdes av Haagprogrammet (2004-2009) och nu är det dags för – Stockholmsprogrammet (2010-2014). Processen för att ta fram sådan program är lång och EUs ministerråd tillsatte januari 2008 en framtidsgrupp för detta ändamål. […]

EU Stockholm Program: Surveillance State-in-Waiting?

“The Stockholm Program.” The “Future Group.” The names of the European Union’s surveillance initiatives sound like they come from a spy novel. But this major assault on civil liberties within Europe is no fiction. “The EU has gone much further than the usa in terms of the legislation it has adopted to place its citizens […]